Hæge Aasmundtveit

“Når andre kunstnere bruker friheten, skal en ikonmaler befri seg fra sin egen. Ikonkunstneren betraktes som et redskap for noe som er større enn seg selv, og må derfor legge sine egne preferanser og fantasier til side. ”

Sitatet er hentet fra Hæge Asmundtveit, som i 30 år har malt ikoner med det formål  «å vise Guds storhet og nærvær», som hun sier.

Hæge Aasmundstveits ikoner er vakre med en overveldende visuell virkning, samtidig som de hviler i en lang og streng kirkelig tradisjon. Hun har selv hentet inspiasjonen fra mormoren, som  inspirerte henne til å uttrykke troen gjennom ikonmaling.

– – Jeg har nesten sett på det som et kall, og det har vært fantastisk å få male noe som er så meningsfullt. Mange av hennes bilder finnes i kirker og offentlige rom, men også hos privatpersoner. – Ikoner er hellige bilder. Ikke i seg selv, men i kraft av det de viser til, sier Aasmundtveit, som er utdannet formingslærer.

Hæge Aasmundtveit har også brukt ikoner til å illustrere to praktverk sammen med anerkjente forfattere: “Vi så hans herlighet” (m/Gunner Danbolt) og “Det hellige bildet: en vei til Guds hjerte” (m/Anne Kristin Aasmundtveit, Sven Aasmundtveit m.fl.). Bøkene er tilgjengelige på kunstmønstringen.