Sven Aasmundtveit

Sven Aasmundtveit  (f. 1955) har arbeidet som programingeniør i NRK og vært pastor i Lørenskog Frikirke. Han er nå rektor ved Frikirkens Studiesenter.

Han har skrevet en rekke oppbyggelige bøker, og i tillegg til egne salmer og sanger oversatt andre, bl.a. fra “Barnesalmeboka” og “Sanger fra vest”.

Sven Aasmundtveit har vært elev hos sin svigermor Hæge Aasmundtveit siden 2011, og er derfor debutant på rets kustmønstring.