Utstilling

Askers ordfører, Lene Conradi, vil også i år foreta åpningen av utstillingen lørdag 14.mars kl. 13.00. Årets utstilling markerer samtidig starten på feiringen av Holmen kirkes 50 års jubileum.
På de følgende sider står det detaljerte programmet med åpningstider og arrangementer for hver enkelt dag.