Nico Widerberg

Nicolaus Widerberg, oftest kalt Nico Widerberg, (født i 1960 i Oslo)  er norsk billedkunstner, fortrinnsvis billedhugger og maler. Han deltar i Holmen med to bilder i år.

Widerberg er utdannet ved Statens håndverk- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo. Han er av solid kunstslekt, maleren Frans som far og Thomas som bror.

Widerberg arbeider med skulptur, i stein (blant annet granitt og diabas), med bronse og glass, med oljemalerier og grafikk. Sentralt i Widerbergs kunst står avpersonifiserte menneskeframstillinger, hoder og torsoer. Han arbeider innenfor den klassiske, figurative tradisjon. Han har uttalt at det han prøver å formidle med sitt kunstuttrykk, er en stemning, en opplevelse av tilstedeværelse.

Utstillinger, samlinger og oppdrag

Widerberg’s monument over de omkomne 22. juli 2011. Her fra Kristiansand.

Nico Widerberg har siden debuten i 1984 hatt nærmere 30 separatutstillinger, deltatt på over 40 kollektive utstillinger og hatt over 50 utsmykningsoppdrag, både nasjonalt og internasjonalt. Blant de mest profilerte utsmykningene er monumentene av Tho Heyerdahl og Trygve Lie, utsmykning av Regjeringsbygget, Gardermoen hovedflyplass, Aker Brygge, samt skulpturen «Pillar Man» ved Northumbria University i Newcastle i 2004.

Nico Widerberg er innkjøpt av flere offentlige og private samlinger i inn- og utland, blant annet Refsnes Gods og Engø Gård.4] Han har gjentatte ganger hatt separatutstillinger i Galleri Haaken i Oslo med både maleri og skulptur.

Etter Terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 ble Widerberg’s minnesmerke over de omkomne reist 53 steder i Norge, etter en anonym pengegave