Historikk

Kunstmønstringen i Holmen så første gang “dagens lys” i 2001. Sentrale medlemmer i Y’s Men’s-klubben hadde siden 1972 vært med å arrangere loppemarked i kirken, og følte tiden inne til å finne andre inntekstsbringende aktiviteter med større appell til både organisering og deltagelse.

Kunstinteresserte Wilhelm Snartland fikk med seg Arthur Sandved, og sammen organiserte de den første “kunstmønstringskomiteen” der både estetikere og praktikere var rikt representert. Etter hvert har utstillingen etablert seg som en av de viktigste inntektsbringende tiltak for Y’s Men’s arbeid for barn og unge, men det har også blitt en meget velrenommert kunstutstilling som har vakt interesse landet rundt! Komiteen har lagt vekt på at det er “kvalitetskunst” som presenteres, og har derfor latt både lokale og nasjonale størrelser få være med det som har vekslet mellom en ke på våren eller høsten.

To utstillere som på særlig måte bidro til at mønstringen raskt ble svært anerkjent, var Svein Ellingsen og Hæge Aasmundtveit. Senere har Victor Sparre, Helge Bøe og Vivian Zahl Olsen vært gjengangere. I alt har ca. 70 fremtredende norske kunstnere deltatt på mønstringene i Holmen.

Etter 8 år med utstilling på våren, ble utstillingen i 2009 lagt til september. I september 2010 kunne derfor utstillingens 10-års jubileum markeres “med brask og bram”. Samtidig tok man konsekvensen av at også kultur-biten tradisjonelt har vært sterkt til stede, og kaller derfor nå utstillingen for en “kunt- og kulturmønstring”.

Høsten 2013 blir det igjen utstilling ned 16 anerkjente kvalitetskunstnere utstillere, både nye og tidligere, og med musikk, foredrag og lørsagskåseri. Det hele avrundes med det eldste kulturelle uttrykk vi har i denne sammenheng: gudstjenesten søndag formiddag!