Holmen Y’s Men’s Club

Holmen Y’s Men’s Club er en tjenesteklubb for barne- og ungdomsarbeidet i KFUK/KFUM i Holmen menighet i Asker, men det er samtidig et fellesskap av menn i ulike aldre tilsluttet  Y’s Men International med nærmere 40.000 medlemer verden over.

Vår klubb arbeider for
å fremme et fellesskap preget av trygghet, forståelse og tillit der hver mann kan være seg selv. Dette forsøker vi å oppnå gjennom regelmessig møtevirksomhet, gjensidig støtte og mindre fellesskap
å gi medlemmene mulighet til å bli bedre orientert om aktuelle spørsmål på det kristelige, sosiale og internasjonale området. Dette forsøker vi å oppnå gjennom regelmessige møter med interne og eksterne foredragsholdere
å støtte lokale og internasjonale sosiale og humanitære bevegelser. Dette forsøker vi å oppnå gjennom aksjoner som kan innbringe midler vi kan gi videre til både lokale formål som eget ungdomsarbeid og internasjonalt arbeid som Kirkens Nødhjelp, div. misjonsprosjekter og andre tiltak
å tjene KFUK/KFUM-bevegelsen gjennom brorskap og med aktiv innsats støtte forbundets arbeid. Dette forsøker vi å oppnå gjennom innbringende aksjoner som loppemarked (fra 1972 til 2006…), kunstmønstring (fra 2001), reising av tømmerkoia Rallaren i Vestmarka som speiderhytte, drift av “Lørdagsklubben” for psykisk utviklingshemmede gjennom 30 år og mange andre tiltak.

Vi erkjenner oss den plikt
som følger med en hver rett