Ørnulf Opdahl

Ørnulf Opdahl er født i 1944.  Har sin utdannelse fra Statens Kunst- og håndverksskole og Statens Kunstakademi, hvor han senere ble professor (i årene 1985 – 1992).

Han har hatt en lang rekke separatutstillinger og kollektivutstillinger fra 1966 og frem til i dag .

Han er representert i de fleste faste offentlige kunstsamlinger og i en rekke private. Hans kunst finnes bl.a. Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Astrup Fearnley, Museet for Moderne Kunst, British Museum, London, University of Northumbria, H.M. Dronnings Sonjas Samling.

I Opdahls malerier og litografier står studier av figurer og landskaper sentralt. Særlig har hans arbeid med kystlandskaper gitt ham ry som en stor romantiker i norsk samtidskunst.

Du kan lese mer om Ørnulf Opdahl her.